Slik fungerer mobilnettene i Norge

Ingen

I Norge opererer vi med tre forskjellige mobilnett, selv om antallet mobiloperatører er betydelig høyere. Er det egentlig viktig hvilket mobilnett du er tilkoblet til, eller om mobiloperatøren din leier tilgangen til et av dem? Vi forklarer.

Selv om det er et bredt spekter av mobilselskaper som tilbyr mobilabonnementer i Norge, er det faktisk kun tre, eller mer nøyaktig to, mobilnett som deles mellom dem. Disse nettene eies av Telenor, Telia og Ice.

Hva er mobilnett?

Det er viktig å skille mellom mobilnett og mobilabonnement. Et mobilnett består av et nettverk av basestasjoner.

Når din mobiltelefon oppnår kontakt med en basestasjon, blir samtalen din videreført til din kontaktperson via en annen basestasjon om nødvendig. Disse basestasjonene kan også tilby mobilt bredbånd.

Hver basestasjon dekker et begrenset geografisk område, og sammen danner de et nettverk. For å unngå interferens mellom basestasjonene, opererer hver stasjon på egne frekvenser. Disse mobilnettene kan benytte ulike teknologier.

Basestasjonene opererer på forskjellige radiofrekvenser, som betraktes som en begrenset ressurs og må derfor utnyttes optimalt. Frekvensene kan deles inn i lave/lange frekvenser og høye/korte frekvenser.

De lange frekvensene, som kan være ned til 450 MHz, har en lang rekkevidde, men tilbyr tilsvarende mindre kapasitet. Disse er spesielt egnet i spredt befolkede områder. På en annen side fungerer de korte frekvensene, som ligger mellom 2 600 og 3 500 MHz, motsatt med høyere kapasitet, men kortere rekkevidde.

Mobilnett fra Telenor dekning

Per i dag er Telenors mobilnett det største i Norge. Dette nettverket, som er etterfølgeren til det statlige televerket, innehar en dominerende markedsposisjon innen telekommunikasjon på de fleste områder i landet.

Både Konkurransetilsynet og det statlige organet for telekommunikasjon, Nkom, overvåker nøye denne situasjonen.

For å sikre konkurranse og rettferdig tilgang til mobilnettet, har det blitt besluttet at Telenor må gi andre mobiloperatører full tilgang til nettverket sitt. En rekke mobilabonnementsleverandører, inkludert Talkmore, Saga Mobil, PlussMobil, Happybytes, SMB mobil og Unifon, benytter Telenors mobilnett i tillegg til Telenor selv.

I dag går rundt 80% av all teletrafikk i Norge gjennom Telenors mobilnett. Dette nettverket omfatter over 8000 basestasjoner og dekker 99,9% av befolkningen og 85% av landets areal, ifølge Telenors egne opplysninger på deres egne nettsider.

Les mer om Telenor

Mobilnett fra Telia

Telia er en stor konkurrent til Telenor. Deres mobilnett ble anerkjent som det raskeste i landet både i 2016 og 2017.

På samme måte som Telenor, gir også Telia andre mobiloperatører tilgang til sitt mobilnett. Blant annet benytter Chilimobil, MyCall, OneCall, Phonero, Fjordkraft Mobil og Telia seg av dette samarbeidet.

I mars 2021 lanserte Telia som de første i landet private mobilnett for både private og offentlige bedrifter. Disse nettene er ment å bli brukt av institusjoner med høye krav til både sikkerhet og ytelse, som for eksempel flyplasser, sykehus og logistikkterminaler.

Les mer om Telia

Mobilnett fra Ice

Ice, som har markert seg som en oppkomling og utfordrer, har arbeidet med å utvikle sitt eget mobilnett siden 2016 under navnet Ice+. Det har vært en målrettet politikk fra myndighetenes side å oppmuntre til etableringen av et tredje mobilnett i Norge, og de har støttet denne utbyggingen aktivt.

Tilstedeværelsen av et tredje mobilnett har potensial til å utfordre de to etablerte nettverkene når det gjelder priser og kan bidra til å stimulere teknologiske innovasjoner og utvikling. Det anses også som positivt for beredskap og samfunnssikkerhet å ha flere alternativer å stole på i tilfelle behovet skulle melde seg.

For øyeblikket dekker Ice's mobilnett 94% av Norges befolkning, og de jobber fortsatt med utbyggingen for å sikre dekning over hele landet. Brukere av Ice's mobilabonnement kan også dra nytte av mobilnett fra Telia dersom de opplever manglende dekning fra Ice+.

Les mer om Ice

Har det noe å si hvilket mobilnett du benytter?

Det kan forekomme noen forskjeller i dekning mellom de ulike mobilnettene, spesielt når det gjelder områder som ligger langt fra de mest befolkede områdene.

I store byer og tettsteder forventes det generelt små forskjeller i dekningskvalitet blant mobilnett i Norge.

Imidlertid, på steder som er typiske for hytteområder og fritidseiendommer, kan det være klokt å undersøke forskjellene mellom mobilnettene nøye. Dette er spesielt relevant hvis det for eksempel er viktig for deg å ha tilgang til mobildata på hytta.

Spiller det noen rolle om min mobiloperatør leier nett?

Med mindre du er direkte kunde hos Telenor, Telia og Ice, betyr det at mobiloperatøren din leier plass på et av disse nettverkene. I praksis bør dette ikke ha noen praktiske konsekvenser for kvaliteten på tjenestene du benytter deg av.

Særlig Telenor, som innehar en markedsledende posisjon, er underlagt strenge reguleringer fra myndighetene. Dette betyr at de ikke kan gi noen ulemper til konkurrenter som leier nett fra dem. Mobilnettet og dekningen vil derfor være like god.

Hvor får jeg den beste dekningen?

Det er ikke alltid antall basestasjoner som er avgjørende for hvor god dekning du får på nettet. Det kan faktisk være mer viktig å ha en geografisk nærhet til basestasjonen, spesielt i områder med spredt bebyggelse.

Geografiske hindringer som fjell, daler og tett vegetasjon kan begrense dekningsområdet. I tillegg kan solide bygninger med tykke vegger og dører også redusere signalet.

For å undersøke dekningen i ditt område, kan du se på dekningskart til mobiloperatørene. Disse kartene viser vanligvis tre nivåer av dekning: basisdekning, god dekning og meget god dekning.

Basisdekning

Selv om målet er å sikre tilgjengelighet for samtaler og nettbruk utendørs, kan dekningskvaliteten variere når telefonen befinner seg i lommen eller vesken. Vær oppmerksom på at plasseringen av telefonen kan påvirke mottaksforholdene, selv om mobilnettet generelt tilbyr god dekning utendørs.

God dekning

Vanligvis bør du kunne ringe og surfe med god dekning både utendørs og innendørs. Kvaliteten på innendørsdekningen avhenger i stor grad av materialene som brukes i veggene, vinduene og dørene, samt hvor i bygningen du befinner deg. Det kan være variasjoner basert på disse faktorene.

Meget god dekning

I dette tilfellet bør du oppleve at du kan ringe og surfe både innendørs og utendørs uten problemer. Kvaliteten på innendørsdekningen avhenger hovedsakelig av materialene som brukes i veggene, vinduene og dørene, samt hvor i bygningen du befinner deg.

Ofte stilte spørsmål