NiceMobil 5 GB

Nice mobil logo
5 GB
Maks hastighet
Fri tale
EU/EØS Roaming
Data rollover

NiceMobil 12 GB

Nice mobil logo
12 GB
Maks hastighet
Fri tale
EU/EØS Roaming
Data rollover

PlussMobil 8 GB Standard

Plussmobil mobilabonnement
8 GB
Maks hastighet
1000 min
1000 SMS
EU/EØS Roaming

Chilimobil 5 GB

Chillimobil mobilabonnement
5 GB
Maks hastighet
Fri tale
EU/EØS Roaming
Data rollover

PlussMobil 4 GB

Plussmobil mobilabonnement
4 GB
Maks hastighet
Fri tale
EU/EØS Roaming
Data rollover

Fjordkraft 5 GB

Fjordkraft mobil
5 GB
Maks hastighet
Fri tale
EU/EØS Roaming
Data rollover

IceUng 10 GB

Ice mobilabonnement
10 GB
Maks hastighet
Fri tale
EU/EØS Roaming
Data rollover
eSIM
Familiefaktura

PlussMobil Ung 5 GB

Plussmobil mobilabonnement
5 GB
Maks hastighet
Fri tale
EU/EØS Roaming
Data rollover
Ingen

Mobiltelefoni er et offentlig radiobasert telefonnettverk som tillater kommunikasjon mellom flere håndholdte enheter, som smarttelefoner. Dette mobiltelefonnettverket er sammenkoblet med det stasjonære telefonnettet og internett.

Mobiltelefoni og dens historie

Mobiltelefoni ble utviklet og introdusert på 1970-tallet. Fram til 2022 har fem generasjoner av mobiltelefoni blitt utviklet, der hver nye generasjon bygger på og forbedrer den forrige. Et sjette generasjons mobiltelefonisystem er for tiden under utvikling.

Første generasjon mobiltelefoni (1G)

De første automatiserte mobiltelefonene brukte analog teknologi. Eksempler på slike nettverk inkluderer det nordiske NMT (Nordisk Mobiltelefonsystem) fra 1981, det amerikanske AMPS (Advanced Mobile Phone Service) fra 1984, og det britiske TACS (Total Access Communication System) fra 1985.

Andre generasjon mobiltelefoni (2G)

De digitale andregenerasjonssystemene ble tatt i bruk tidlig på 1990-tallet. GSM (Global System for Mobile Communications) ble utviklet i Europa og ble en av flere 2G-standarder. GSMs innføring førte til stor utbredelse av mobiltelefoner i USA, Japan og Vest-Europa.

NMT og GSM fungerer i hovedsak på samme måte, men GSM er et mer teknologisk avansert system. Det tilbyr bedre sikkerhet mot avlytting og er mer egnet for dataoverføring. GSM tillater også bruk på tvers av landegrenser i Europa og mange andre deler av verden.

Datakapasiteten til GSM ble forbedret med introduksjonen av GPRS og EDGE. Cellekapasiteten, som refererer til antallet håndsett som kan kommunisere innenfor en celle, ble også økt med teknologiske forbedringer.

Tredje generasjon mobiltelefoni (3G)

3G-systemene ble lansert tidlig på 2000-tallet. Den europeiske varianten, UMTS, bruker WCDMA for radioforbindelser. I Nord-Amerika og Korea ble et system basert på CDMA (cdma2000) tatt i bruk.

UMTS tilbyr betydelig høyere overføringshastigheter sammenlignet med GSM.

Fjerde generasjon mobiltelefoni (4G)

Tidligere systemer tilbød linjesvitsjede taletjenester og pakkesvitsjet data, mens 4G kun tilbyr pakkebaserte tjenester, noe som betyr at 4G fungerer etter samme prinsipper som Internett. Overføringskapasiteten i 4G er vesentlig forbedret sammenlignet med 3G.

I tillegg er 4G-nettet optimalisert for smarttelefoner, og støtter høy kvalitet på lyd, bilde og video. 4G ble lansert i 2009.

Femte generasjon mobiltelefoni (5G)

5G, lansert i 2019, representerer en betydelig forbedring over 4G. 5G støtter blant annet teknologi for tingenes internett og maskin-til-maskin kommunikasjon. Det er anslått at over 1,7 milliarder mennesker vil benytte 5G-teknologi innen 2025.

Avgjørende for teknologien

I dagens samfunn er norske mobilnett utstyrt med et nettverk av basestasjoner som er strategisk plassert for å gi best mulig dekning. Disse basestasjonene fungerer som broer mellom mobiltelefoner og det faste telefonnettet eller Internettet. Ved å bruke mobiltelefon kan brukere enkelt få tilgang til informasjon, gjennomføre samtaler og sende meldinger når som helst og hvor som helst.

Basestasjoner benytter avansert teknologi for å tilby tjenester som dekning, og de spiller en avgjørende rolle i å sikre at mobilnettene fungerer optimalt. De gir også støtte for ulike generasjoner mobiltelefoni, fra de tidlige 1G- og 2G-systemene til dagens avanserte 4G- og 5G-nettverk.

I tillegg til å gi dekning, muliggjør basestasjonene også bruk av flere mobiltelefoner samtidig i samme område. Dette gjør det mulig for flere mennesker å bruke mobiltelefonene sine uten interferens eller tap av signalstyrke.

I dagens mobilnettverk er basestasjonene mest effektive når de er plassert strategisk for å dekke et stort område og gi best mulig service til brukerne. Med en stadig utvikling av mobilteknologi og økende bruk av trådløs kommunikasjon, vil basestasjonene fortsette å spille en avgjørende rolle i å tilby pålitelig mobildekning og oppfylle de stadig økende kravene.

Ofte stilte spørsmål