Angrerett på mobilabonnement

Ingen

Har du nylig byttet mobilabonnement, men føler nå at det kanskje ikke var det rette valget for deg? Det er en mulighet for at du kan angre deg. Her er alt du trenger å vite om angrerett på mobilabonnement.

Finn er billigere mobilabonnement

Viktig å vite om angrerett på mobilabonnement

Mange mobilabonnement har en bindingstid på 12 måneder. Å inngå en slik avtale bør derfor være en nøye gjennomtenkt beslutning. Dersom du velger å avslutte avtalen før tiden vil det påløpe et gebyr. Gebyrets størrelse avhenger av hvor lenge du har igjen av bindingstiden.

For å unngå unødvendige gebyrer, kan du heldigvis benytte deg av angreretten, men her er du nødt til å handle raskt. I Norge har forbrukere angrerett ved inngåelse av avtaler om mobilabonnement, på samme måte som ved kjøp av andre varer og tjenester.

Når kan du benytte deg av angreretten?

Dersom du kommer hjem med et nytt mobilabonnement, går gjennom vilkårene, og synes at det ikke samsvarer med dine forventninger, har du en angrefrist på 14 dager som du kan benytte deg av.

Angrefristen begynner å løpe fra det tidspunktet selgeren mottar den skriftlige kontrakten fra deg som kunde. Vær oppmerksom på at alle vilkår må være akseptert for at kjøpet skal være gyldig.

Angreretten gjelder de første 14 dagene

I løpet av de første 14 dagene etter kjøpet har du rett til å avbryte avtalen uten å oppgi årsak til selgeren. Uansett grunn til misnøye har du rett til å benytte deg av angrefristen.

Det er imidlertid viktig å merke seg at angrefristen ikke gjelder dersom du har kjøpt abonnementet i en fysisk butikk. I slike tilfeller er man underlagt butikkens egne regler for retur og refusjon, som kan variere.

For å kunne benytte deg av angrefristen på mobilabonnement, må du ha gjort kjøpet via telefon, internett, dørsalg eller stand – kategorisert som fjernsalg.Det er også viktig å huske å ta vare på SIM-kortet og emballasjen. Sørg alltid for å beholde kvitteringen for dokumentasjon av kjøpet.

Det er viktig å merke seg at angrefristen ikke gjelder ved kjøp fra privatpersoner.

Angre på mobilabonnement steg for steg

Slik kan du effektivt benytte deg av angreretten:

1. Kommuniser skriftlig med selgeren

Det anbefales å ta kontakt med selgeren via kontaktskjema, e-post eller telefon, og holde kommunikasjonen skriftlig. Dette gjør det enklere å referere til tidligere samtaler hvis det skulle oppstå behov for dokumentasjon senere.

2. Legg ved angreskjema

Når du kontakter selgeren for å benytte deg av angreretten, bør du legge ved angreskjemaet som vanligvis følger med ved kjøp av abonnement. Dette må gjøres innen 14 dager etter kjøpet for å opprettholde din rett til å angre.

3. Bekreftelse på mottak av angreskjema

Etter at du har sendt inn angreskjemaet, vil selgeren vanligvis bekrefte at de har mottatt det. Du vil deretter få beskjed om videre fremgangsmåte.

4. Porto for retur av SIM-kort

Dersom selgeren krever at du sender tilbake SIM-kortet, kan det være at du må dekke portokostnadene for returen. Dette avhenger imidlertid av avtalen mellom deg og selgeren.

5. Refusjon av betalinger

Hvis mobilabonnementet allerede er aktivert og i bruk, kan selgeren kreve betaling for den perioden du har hatt abonnementet. Du vil imidlertid få tilbakebetalt eventuelle innbetalinger for perioder som strekker seg lenger frem i tid.

Du har også en klagerett

Hvis du mener at du har blitt gitt feil informasjon om mobilabonnementet eller mottatt et annet abonnement enn det du ble lovet, har du rett til å klage. Selgeren har ansvar for å levere det korrekte produktet, eller refundere pengene dine.

Dersom selger gir deg avslag på klagen din, har du muligheten til å klage via EUs klageportal, Forbrukertilsynet, eller Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon.

  • For klage på kjøp av fysisk vare, kontakt Forbrukertilsynet.
  • For klage på kjøp av tjenester, kontakt forbrukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon (BKN)
  • EUs klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant hvis du er forbruker bosatt i annet EU/EØS-land.

For mer veiledning om dine rettigheter når det gjelder klager, kan du enkelt besøke Forbrukerrådets nettsider.

Angrer du på mobilabonnementet du har skaffet deg? Husk dette

  1. Angrefrist på 14 dager: Du har en angrefrist på 14 dager etter kjøpet.
  2. Angre uten å oppgi årsak: Innenfor angrefristen kan du angre på kjøpet uten å måtte oppgi noen spesifikk årsak.
  3. Kjøp via telefon, nett, stand eller dørsalg: For å kunne benytte deg av angrefristen må kjøpet ha blitt gjennomført via telefon, internett, stand eller dørsalg.
  4. Hold kommunikasjonen skriftlig med selgeren: Det anbefales å holde kommunikasjonen med selgeren skriftlig. Dette gjør det enklere å ha dokumentasjonen i tilfelle det skulle oppstå behov for det senere.

Ofte stilte spørsmål